مبایعه تامه !!!!

همانطور كه قبلا نيز گفته شد قولنامه يا مبايعه نامه سندي است عادي كه بين طرفين معامله جهت نوشتن توافقات حاصله قبل از خريد يا فروش روي كاغذ گفته مي شود حال مهم است بدانيم چه نكاتي را در مورد مفاد آن بايد رعايت كنيم تا مشكلي برايمان اتفاق نيفتد.

خريداران

احراز هويت شخص مالك را خود شخصاً انجام دهید و سند رسمي مالکیت را ببينيد و تا اطمينان حاصل نمایید ، با كسي كه داريد معامله مي كنيد صاحب ملك يا سند يا وكيل قانوني او باشد. همچنين اگر ملك در رهن باشد در سند نوشته مي شود بنابراين به اين نكته هم توجه كنيد تا ملك در رهن و یا بازداشت نباشد. حتما از صحت كد رهگيري و کد پستی درج شده اطمینان حاصل نمایید،كه ملك قبلا به فرد ديگر فروخته نشده باشد. همچنين ساير مشخصات ملك را اعم از مشخصات اوقافی بودن یا نبودن، وضغیت طلق ملک ، ملحقات و مشاعات ملك مانند پاركينگ و انباري و …. را بررسی كنيد و سپس اقدام به نوشتن مبايعه نامه كنيد.

سعي كنيد با مشاورین املاک مورد تایید اتحادیه مشاورین املاک معامله كنيد كه مجوز رسمي از اتحادیه داشته باشند. اگر اسنادي را مي خواهيد نزد مشاورین املاک بگذاريد حتما بابت آن رسید دریافت نمایید و همچنين اگر پولي بابت حق الزحمه مشاور املاک مي پردازيد رسید دریافت کنید.

سعي كنيد از معامله املاكي كه اوقافي و یا ورثه ای هستند خودداري نمائيد، زیرا اين معامله ها ريسك بالايي دارند اما در صورت خريد حتما گواهي انحصار وراثت و تسويه حساب ماليات بر ارث ملك را دریافت نمایید.

اگر ملك مورد معامله در رهن مستاجر می باشد، در ارتباط با تخليه ملك توسط مستاجر نيز با صاحب ملك به توافق برسيد و حتما در قرارداد ذكر گردد. در صورت تمدید قرارداد با مستاجر، حتماً پس از تنظیم سند در دفترخانه، نسبت به عقد قرارداد اجاره جدید به نام خودتان و مستاجر اقدام نمایید .

در مبایعه نامه حتماً قید بشود، در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به شخص دیگری واگذار گردیده است مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده فروشنده می باشد.زيرا همانطور كه قبلا گفته شد در صورت فروختن يك ملك به چند نفر دادگاه حق را به شخص اولي كه ملك را خريده می دهد و بقيه نمي توانند نسبت به ملك ادعاي مالكيت داشته باشند.

حتماً در مبایعه نامه به غير از امضاي خريدار و فروشنده و مشاور املاک سعي كنيد، دو نفر شاهد و معتمد ذیل قرارداد را امضا كنند تا از به وجود آمدن مشكلات احتمالي جلوگيري شود. حتماً تاریخ تنظیم سند و شماره دفترخانه را در قرارداد قید نمایید.

خريداران محترم سعي كنيد «كافه خيارات» را اسقاط كنيد تا فروشنده نتواند به هر دليل معامله را بهم بزند.

قولنامه يا مبايعه نامه بايد در سه نسخه تهيه شود، كه يك نسخه نزد خريدار، يك نسخه نزد فروشنده و يك نسخه نزد مشاور املاک مي ماند. از نوشتن قرارداد دستی خودداری کنید و حتماً قرارداد پرینتی کد رهگیری دریافت کنید.

فروشندگان

فروشندگان محترم قبل از اينكه با خريدار وارد معامله شويد از اينكه توان مالي جهت پرداخت مبلغ معامله را دارد اطمينان حاصل كنيد.

در هنگام تنظيم مبايعه نامه براي فروش ملك و آپارتمان و يا هر مستغلات ديگري در قرارداد شرط كنيد كه اگر هر يك ازچك هاي موضوع اين مبايعه نامه به هر دليلي مواجه با برگشت بشود فروشنده حق فسخ يك طرفه قرارداد را دارد و خريدار اين مبایعه نامه حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط می نماید.

برای اطلاعات بیشتر از مسئولیت ها و حقوق خریداران و فروشندگان و انجام معاملات مطمئن خواندن کتاب معامله بدون مجادله را توصیه می کنیم .